Vacciner og sera til kat

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, Københavns Universitet.

Revideret: 5. januar 2021.

Kat
Monovalente vacciner
KatteleukæmivirusPurevax® FeLV, Boehringer Ingelheim
RabiesvirusNobivac® Rabies Vet., MSD
Purevax® Rabies, Boehringer Ingelheim
Rabisin® Vet., Boehringer Ingelheim
Versiguard Rabies Vet, Zoetis
Kombivacciner  
 Katte-calici-/herpesvirusNobivac® Ducat, MSD
Purevax® RC, Boehringer Ingelheim
 Katte calici-/herpes-/parvovirusNobivac® Tricat Trio, MSD
Purevax® RCP, Boehringer Ingelheim
 Katte calici-/herpes-/parvo-/leukæmivirusLeucofeligenTM FeLv/RCP, Virbac
Purevax® RCP FeLV, Boehringer Ingelheim
 Katte calici-/herpes-/parvovirus og chlamydiaPurevax® RCPCh, Boehringer ingelheim
 Katte calici-/herpes-/parvo-/leukæmivirus og chlamydiaPurevax® RCPCh FeLV, Boehringer Ingelheim