Union Product Database

I Union Product Database kan man finde godkendte lægemidler på tværs af EU-landene. Ifølge Rådets Forordning (EU) om veterinære lægemidler, som trådte i kraft 28. januar 2022 oprettes en EU-database over veterinære lægemidler på tværs af EU-landene. EU-databasen, Union Product Database, er taget i brug, men er stadig under udvikling.

Union Product Database kan findes på medicines.eu.