Desinfektion

Afsnittene om gældende lovgivning inden for desinfektionsmidler bliver redigeret af desinfektionsekspert, laborant Ove Christoffersen.

Dato for, hvornår teksterne senest er revideret, kan ses under de enkelte afsnit.