Bilag 1: Koder til anvendelse ved indberetning til Vetstat, jf. § 34, stk. 1, nr. 6-8

Revideret: 28. januar 2022.

Bilag til bekendtørelse nr. 2542 af 15. december 2021.

 

Dyreart 
Dyr, ej specificeret (herunder zoodyr m.fl.) 00
Kvæg 12
Får 13 
Geder 14
Svin 15 
Vildsvin 16
Hjortedyr 21
Lamaer 22
Ræve 23
Mink 24
Chinchilla 25
Mårhunde (Finnracoon) 26
Kaniner 27
Ilder 28
Fjerkræ, generelt 30
Høns af æglægningstype 31
Høns af slagtetype 32
Kalkuner 33
Gæs 34
Ænder 35
Fjervildt, generelt 40
Perlehøns 41
Vagtler 42
Duer 43
Fasaner 44
Agerhøns 45
Gråænder 46
Strudsefugle 47
Rødhøns 48
Stenhøns 49
Fisk, generelt 50
Laksefisk 51
Gedder 52
Ål 53
Pighvar 54
Krebs 55
Blåmuslinger 56
Torsk 57
Sandarter 58
Koldvandskarper 59
Tunger og skrubber 60
Stører 61
Europæisk østers 62
Stillehavsøsters 63
Rejer 64
Bier 71
Aldersgruppe
Svin  
Pattegrise, søer, gylte og orner 55
Fravænnede smågrise op til 30 kg 56
Slagtesvin og polte 57
Kvæg  
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr. 61
Kalve under 12 mdr. 62
Ungdyr mellem 12 og 24 mdr. 63 
Får, geder 
Dyr over 12 mdr. 68
Lam eller kid under 12 mdr.  69
Fjerkræ, alle  
Kød, generelt 11 
Kød, økologisk 13
Æg fra fjerkræ på friland 21
Æg fra burfjerkræ, stimulusberigede 22
Skrabeæg 23
Æg, økologisk 24
Opdrætning, produktion, økologisk 29
Stalddørssalg 34
Avl, generelt 41
Opdrætning, avl 45
Opdrætning, produktion 46
Formering 47
Formering, avl 49

For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.  
        

Ordineringsgrupper for kvæg, svin, får, geder og pelsdyr
Reproduktion, urogenitalsystem 10
Yver 11
Gastrointestinale 12
Respirationslidelser 13
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud 14
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb 15
Ordineringsgrupper for akvakulturdyr
Rødmundsyge 20
Furunkulose 21
Yngeldødelighedssyndromet (YDS) 22
Vibriose 23
Tarmbetændelse 24
Hudlidelser 25
Bedøvelse/sedation 26
Ordineringsgrupper for alle typer fjerkræ
Coccidiose 30
Enteritis 31
Hepatitis 32
Salpingitis 33
Respirationsveje og -organer 35

 

Ordineringsgrupper for alle typer dyr
Erstatningskode                                          00
Andet 98
Vacciner og sera 99
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org