Førstehjælp - få overblikket

  • Få et overblik over hvad der er sket.
  • Spørg ejeren om hvilket gift stof dyret har været udsat for. Dette er ofte ikke muligt, men man kan sammen med ejer ræsonnere sig frem til mulige scenarier.
  • Hvor stor en dosis har dyret indtaget? Dette er meget vigtigt for at kunne vurdere om der skal ske envidere behandling.
  • Fjern giften
    • Vask dyret hvis topikal gift (oftest ved store dyr)
    • Giv emetika (oftest nødvendigt ved hund og kat). Emetika er kontraindiceret ved indtagelse af ætsende stoffer. Giv da aktivt kul.
  • Giv støttende behandling
  • Overvåg dyret
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org