Mål, vægt og temperatur og omregningstabeller

 

Vægtenheder

Rumfang

Parts per million (ppm)

Længdemål

Energi

Temperaturer

Legemsvægt (kg) svarende til hudoverflade (m2)

Vægtenheder 

Vægt
1 ton = 1000 kilogram
1 kilogram (kg) = 1000 gram
1 gram (g) = 1000 milligram
1 milligram = 1000 microgram
1 microgram (µg) = 1000 nanogram
1 nanogram (ng) = 1000 picogram (pg)
Omregn fra engelske enheder til g, kg og ton
Ounces x 28,349 = g
Pounds  x 0,453 = kg
Stones x 6,350 = kg
Hundredweights x 50,802 = kg
Tons x 1016,05 = kg

 

Rumfang 

Rumfang
1 liter = 1000 milliliter
1 milliliter (ml) = 1000 microliter (µl)
Omregn fra engelske enheder til ml og liter
Fluid ounces  x  28,413  = ml
Fluid ounces  x  0,028  = liter
Pints  x  0,568  = liter
Gallons  x  4,546  = liter

 

Parts per million (ppm)

Parts per million (ppm)
1 ppm = 1 (µg)/g = 1 mg/kg = 1 g/ton
= 1 mg/liter  =  0,001 g/liter = 1 g/1000 liter
        = 1 ml/1000 liter

 

Længdemål 

Længde, omregning fra engelske mål til metriske
1 inch (in) = 25,4 mm            
1 foot (ft) = 30,5 cm            
1 yard (yd) = 91,4 cm            
1 meter (m) = 100 cm = 39,37 in = 3,28 ft = 1,09 yd

 

Energi  

Kalorier/joules
1 kilokalorie = 4.186,8 joules (J)

Temperaturer

°C °F
  0   32
 25   77
 35   95 
 36   96,8 
 37    98,6 
 38   100,4 
 39   102,2 
 40   104 
 41   105,8 
 42   107,6 

Omregning fra Fahrenheit til Celsius sker ved fradrag af 32 og multiplicering af resultatet med 5/9.
Dvs.: 100°F er (100-32) x 5/9 = 37,8°C. 

 

Legemsvægt (kg) svarende til hudoverflade (m2)

Hunde Katte
 Kg m2  Kg m2
2 0,15 2 0,159
3 0,20 2,5 0,184
4  0,25 3 0,208
5 0,29 3,5 0,230
10 0,46 4 0,252
15 0,60 4,5 0,273
20 0,74 5 0,292
30 0,96    
40 1,17    
50 1,36    
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org