Lovgivning vedrørende lægemidler til dyr

Revideret: December 2019.

 

I det nedenfor anførte og i menupunkterne i venstre side henvises til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1227 af 19/11/2019 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr.

Maksimalgrænseværdier (MRL-værdier) er defineret i kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 12 og tilbageholdelsestider er omtalt i kapitel 12.

Alle anførte tilbageholdelsestider forudsætter korrekt anvendelse f.eks. dosering, applikation og dyreart.

I §§ 40, 41 og 43 specificeres de notater dyrlægen skal gøre ved anvendelse eller udlevering af lægemidler inkl. meddelelse af tilbageholdelsestider.

Kapitel 11 omhandler særlige forhold ved behandling af hest. I § 36 henvises til EU-kommissionens liste over uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien. Listen kan findes i menuen under Lovgivning her på siden.
§ 37 omhandler identifikation af heste, som er udelukket fra konsum.

Opmærksomheden henledes endvidere på:

1. At der løbende vil forekomme justeringer vedr. tilbageholdelsestider.

2. At der i mælkeleverandør-kontrakter kan være specielle krav om lavere grænser for restkoncentrationer i mælk f.eks. absolut ”nul”.

Lovgivning vedr. fødevarekontrol med henblik på tilbageholdelsestider og restkoncentrationer findes i kapitel 8 i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1228 af 19/11/2019 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org