Bilag 1: Koder til anvendelse ved indberetning til Vetstat, jf. § 40, stk. 1, nr. 6-8

Bilag til bekendtørelse nr. 1227 af 19. november 2019.

 

Dyreart 
Kvæg 12
Får, geder 13 
Svin 15 
Pelsdyr 24
Fjerkræ 30
Akvakulturdyr 51
Andre produktionsdyr     95
Aldersgruppe
Svin  
Pattegrise, søer, gylte og orner 55
Fravænnede smågrise op til 30 kg 56
Slagtesvin og polte 57
Kvæg  
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr. 61
Kalve under 12 mdr. 62
Ungdyr mellem 12 og 24 mdr. 63 
Får, geder 
Dyr over 12 mdr. 68
Lam/kid under 12 mdr.  69
Fjerkræ  
Slagtefjerkræ  75 
Æglæggere 76
Opdræt 77

For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.  
        

Ordineringsgrupper for kvæg, svin, får, geder og pelsdyr
Reproduktion, urogenitalsystem 10
Yver 11
Gastrointestinale 12
Respirationslidelser 13
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud 14
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb 15
Andet (kan kun anvendes ved mink) 16
Ordineringsgrupper for akvakulturdyr
Rødmundsyge 20
Furunkulose 21
Yngeldødelighedssyndromet (YDS) 22
Andet 23
Ordineringsgrupper for fjerkræ
Coccidiose 30
Enteritis 31
Hepatitis 32
Salpingitis 33
Andet 34
Respirationsveje og -organer 35

Ved dyrlægers ordinering til andre produktionsdyr end de ovenfor nævnte udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

Ved dyrlægers ordinering af vacciner og sera udfyldes feltet med koden 99.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org